Načrtovanje vrtov

Z veseljem se odzovemo povabilu za ureditev vrta. Skladno urejena okolica bivalnih enot odločilno prispeva k sprostitvi in zadovoljstvu. Prepričani smo, da lahko skupaj uredimo okolico, ki bo vam v zadovoljstvo in nam v ponos.
Svetovanje in načrtovanje sta dve od naših dejavnosti. Pri obisku in ogledu vrta se pogovorimo o željah in potrebah, ki jih imate, o idejah, ki se porodijo ob ogledu, ter o poti in načinu, kako se lotiti ureditve.
Zelo ohlapno lahko določimo tudi finančne okvire ureditve.
Na podlagi vaših želja in po ogledu terena lahko pristopimo k izdelavi idejnega predloga. V njem so predvidena načrtovana dela, skupine rastlin, različni motivi, izdelave opornih zidov, tlakovanje površin, namakalni sistemi, skalnjaki, utrjevanje brežin, vrtne ute, terase ... Cena izdelave idejnega načrta je odvisna od zahtevnosti in velikosti terena, lastnikovih želja ter oddaljenosti.
Izdelava zasaditvenega načrta vsebuje opis zatečenega stanja, idejni predlog, zasaditveni načrt (skica), popis rastlinskega materiala, predračunsko vrednost rastlin in potrebnih vrtnarskih del ter navodila za oskrbo rastlin.

    Pokličite nas!

    031 662 544

    Povpraševanje